Så använder du MyFID

MyFID doseringssystemet
Med hjälp av din nya MyFID får du hjälp att skräddarsy din Levodopa­ behandling. Det ger dig och din läkare möjlighet att kontrollera din Parkinsons sjukdom på ett optimalt sätt.

1

Viktig Information

Din nya dosautomat och minitabletter är avsedd för behandling av Parkinsons sjukdom och godkänd av läkemedelsverket. Innan du kan använda din apparat skall den programmeras på din mottagning.

Din läkare har ordinerat en levodopadosering som är skräddarsydd för just dig.

Datumet och tiden är förinställt i dosautomaten.

Du måste kanske justera tidsinställningen innan du börjar din behandling.

2

Att använda dosautomaten

Dosautomaten MyFID kommer att ringa och vibrera när det är dags att ta dos.

Om du inte tar din dos inom 5 minuter ringer den igen. Detta upprepas två gånger och har man inte tagit dosen registreras det som missad dos.

3

Att ta dos

Förberedd ett glas med lite vatten.

Håll dosautomaten upprätt och tryck på skärmen ”TA DOS”. 

Dosautomaten kommer nu räkna fram din dos men den matas inte ut ännu.

Mata ut dos

Håll dosautomaten upprätt över glaset och tryck sedan på knappen ”MATA UT”.

Tabletterna kommer ut ur öppningen på undersidan av apparaten.

Blanda

Rör om i glaset tills tabletterna är upplösta. Det tar cirka 15 sekunder.

4

Drick din medicin

Drick hela innehållet även sedimentet.

Lösningen är neutral och smakar vatten.

Vill du veta mer om hur man använder MyFID, så kan du ta del av våra användarmanualer och instruktionsfilmer eller vanliga frågor och svar.