Beställ MyFID

Att beställa MyFID®

Endast läkare eller annan behörig sjukvårdspersonal kan beställa MyFID. Apparaten skickas normalt till kliniken där den programmeras och instruktion och träning sker.

Beställare kan använda länken nedan. Det tar i normala fall 2-3 dagar innan MyFID finns på mottagningen. 

Att erhålla och använda MyFID®

När en dosautomaten MyFID® beställs, tecknas samtidigt ett avtal med Sensidose AB vilket innebär att beställaren kommer få låna en MyFID®. Detta innebär att man får sin egen MyFID i samband med ett läkarbesök. Man får använda MyFID så länge man behöver och det kostar inget men vi vill att man returnerar MyFID om man slutar använda den. Spara därför kartongen och alla tillbehör för eventuell framtida bruk.

Mikrotabletterna med levodopa/karbidopa, skriver doktorn på recept och dessa hämtas på apotek. Det är också läkaren/sjuksköterska/mottagning som programmerar dosautomaten MyFID®. Som patient kommer du också få träna på hur man använder dosautomaten innan behandlingen påbörjas. Du kommer också få information om återbesök till din vårdgivare och eventuell dosjustering.

Om du slutar att använda MyFID® och mikrotabletterna, så skall dosautomaten skickas tillbaks till Sensidose. MyFID® skall då skickas tillbaka i den sparade kartongen som dosautomaten levererades i. Ta kontakt med Sensidose AB för att returnera MyFID®. Företaget skickar då en förbetald porto- och adressetikett som skall klistras på ytterkartongen.

För ytterligare detaljer se Frågor och svar.
Om personuppgifter på Sensidose hemsida.