Filmer och Manualer

Webbmöte med Sensidose

Bruksanvisning för patienter

Bruksanvisning för sjukvården

Film: bruksanvisning för patient (lång)

Film: bruksanvisning för patient (kort)

Ordinationsmanual för programmering

Manual för att se och ta ut användardata