Frågor och Svar

Laddning av MyFID

F: Hur länge behöver MyFID laddas?

S: Om batteriet är mycket urladdat kan det behöva laddas i upp till en timme innan det kan startas. Försök ladda MyFID regelbundet varje natt för att se till att du alltid har tillräckligt med batteri.

F: Kan jag låta MyFID dispensera tabletter när den laddas?

S: Ta bort laddaren och kabeln när du dispenserar din medicin. För att minimera risken för att vatten skall komma in i enheten eller i dess tillbehör, är det säkrast att alltid ta ur laddaren när du använder MyFID.

F: Kommer batteriets livlängd förbättras om det får urladdas helt före varje laddning?

S: Man bör undvika att låta batteriet bli helt urladdat. MyFID bör regelbundet laddas varje natt för att det ska hålla så länge som möjligt.

F: Kan man ladda MyFID via mikro-USB uttaget och en PC?

S: Ja, det kan du, men det tar mycket lång tid, ungefär 10 gånger längre än normal laddning (dvs ca 50 timmar).

Kassetter

F: Varför är det så svårt att ladda kassetterna?

S: Det finns två möjliga orsaker som gör det svårt att ladda kassetterna.

  1. Locket över utrymmet där läkemedlet finns måste stängas helt. Kontrollera att utmatarluckan är inne och att kassetten sitter helt på plats.
  2. Kugghjulet i enheten och kassetten har inte kommit i rätt läge. Vrid kugghjulet i enheten manuellt ett par mm så kassetten passar.

Diverse

F: Varför gör apparaten omstarter?

S: Apparaten utför självtester. Under dessa tester kan det hända att den behöver startas om. All information behålls under en omstart. Omstarten tar i allmänhet mindre än en minut och du behöver inte göra någonting. Vänta tills enheten är redo att använda igen.

F: Kan jag öppna dosapparatens lucka utan att förstöra tabletterna eller apparaten?

S: Du kan öppna locket utan att förstöra varken tabletter eller enheten. När du stänger det, kommer MyFID fråga dig om det är en ny kassett eller om du använder samma som tidigare. Ange rätt svar och fortsätta använda MyFID.

F: Varför kommer inga tabletter ut?

S: Tabletter kan fastna antingen i kassettens övre behållare, i kugghjulet eller i nedre behållaren där tabletterna är innan de matas ut. När tabletter fastnat kommer enheten utföra en serie åtgärder för att försöka mata ut dem. Vissa åtgärder kan behöva din hjälp. Följ instruktionerna på skärmen.
Du kan bli ombedd att vända apparaten upp och ner eller skaka den försiktigt. Följ informationen på enhetens skärm för att lösa ett stopp. Du kan alltid försiktigt skaka enheten för att lossa några tabletter som fastnat. Du kan också ta bort kassetten och tömma nedre doseringsbehållaren vid behov. Om du inte är säker på att du har fått en korrekt dos, använd inte de utmatade tabletterna utan ta en ny dos med hjälp av med hjälp av extra dos alternativet.

Ansluta till datorn

F: Varför kan jag inte ansluta till datorn?

S: Du kan behöva uppdatera drivrutinerna. Kontrollera datorns handbok om hur man söker efter och installerar drivrutiner.

Ta doser och missade doser

F: Jag missade en dos. Vad skall jag göra?

S: MyFID vill att du ska ta din dos vid den avsedda tidpunkten. Den tillåter dig att ta medicinen 15 minuter före eller 15 minuter efter den förprogrammerade tiden. Om du missar en dos ska du inte kompensera det genom att ta dubbelt så mycket nästa gång. Du kan ta en dos innan eller efter det förprogrammerade tidsintervallet genom att använda alternativet extrados. Var uppmärksam på att extradosen kan skilja sig från din vanliga dos. Se till att du får rätt dos genom att justera extra dos med pilarna i enlighet med din läkares ordination.

F: Hur många extra doser kan jag ta?

S: Det finns ingen gräns i MyFID för hur många extra doser du kan ta. Du kan ta så många du behöver och din läkare har ordinerat.

F: Varför ringer inte MyFID på morgonen?

S: MyFID är programmerad antingen så att den ringer när det är dags för morgondosen eller så att du själv behöver börja dagen genom att begära att få din morgondos “TA DOS”. När du startar din dag, genom att begära att få din morgondos, kommer MyFID bestämma den optimala tiden för kommande doser. Om du vill ändra hur MyFID startar på morgonen, be din läkare eller annan sjukvårdspersonal ändra programmeringen

F: Min kassett är tom men dosen som levererats är inte komplett?

S: MyFID kommer ihåg hur många tabletter det har levererats. Ta bort den gamla tomma kassetten och ersätt den med en ny. MyFID kommer att mata ut det saknade antalet tabletter för att säkerställa att du får en korrekt dos.

F: Skall jag svälja sedimentet?

S: Ja, det är viktigt att dricka allt inklusive sedimentet. Vi rekommenderar också att göra en eftersköljning av koppen med lite vatten och svälja även detta för att säkerställa att hela dosen fåtts.

F: Kan jag ta tabletterna direkt utan att lösa upp dem i vatten?

S: Nej, detta sätt att använda Flexilev har inte testats och rekommenderas inte.

Kunde du inte hitta svar på din fråga?
Skicka din fråga till oss så återkommer vi till dig så snart som möjligt.